Miljömärkning | Certifiering


Fair Trade | Rättvisemärkt

Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer.


CONTROL UNION - EKO Sustainable Textile

Control Union certifiering är en av de strängaste miljöklassificeringarna som finns. Företag som certifieras skall bland annat producera 100% ekologiska produkter, inte använda giftiga tillsatser eller kemikalier i tillverkningsprocessen, ha en god och säker arbetsmiljö för sina arbetare, med en lön som det går att försörja sig på, reglerad arbetstid mm.

GOTS

Målsättningen för Global Organic Textile Standards är att fastställa kraven av den ekologiska tyget - från skörden av råvaran/bomullen till hur miljö/socialvänlig hanteringen av tillverkningen är - ända fram till att man märker kläderna. Allt så att slutkunden får ett garanti från början till slut.


FLO

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO) är ett oberoende internationellt certifieringsorgan som ansvarar för inspektioner och certifiering av producentorganisationer och näringsidkare. De säkerställer att det fairtrade lägsta pris når producenterna och att rättvisemärkningen endast används på produkter som kommer från rättvisemärkta producenter.


ECOCERT

Ecocert är en ekologisk certifiering organisation och Europas största certifieringsorgan. Målet är att främja ekologiskt jordbruk.

OCIA

Organic Crop Improvement Association (OCIA) International är en av världens äldsta, största och mest betrodda ledare inom ekologisk certifiering. En ideell, ledamot ägd, jordbruksorganisation, OCIA är dedikerade till att erbjuda högsta kvalitet ekologisk certifiering och tillgång till globala ekologiska marknader.


DEMETER

Demeter är en kontrollorganisation för Biodynamisk odling. Demetermärket innebär att produkten innehåller minst 90% biodynamiskt och minst 95% ekologiskt odlade råvaror.

NATURTEXTIL

International Association Natural Textile Industry (IVN) är en sammanslutning av företag med avsikt att producera kvalitetstextil i naturmaterial enligt stränga ekologiska och sociala regler. IVNs certifiering för textilier kallas Naturtextil och är framtagen enligt stränga miljökrav. IVNs kriterier innefattar bland annat förbud mot miljöfarliga eller hälsofarliga kemikalier. IVNs standard täcker också bra arbetsvillkor för de människor som arbetar i textilproduktionen.


ÖKO-TEX

Öko-Tex Standard 100 är ett globalt enhetligt provnings- och certifieringssystem för textila råvaror samt mellan- och slutprodukter genom alla bearbetningsleden. Provningen för skadliga ämnen omfattar ämnen som är förbjudna eller kontrollerade i lag, kemikalier som är kända som hälsovådliga samt parametrar med hälsofrämjande syfte.